Tre gånger så många obetalda SMSLån

SVT skriver oroat en artikel om att SMSLån har trefaldigats under första halvåret.

Under första halvåret i år tog kronofogden emot 17.299 ansökningar om betalningsföreläggande angående smslån. Det är mer än tre gånger så många som vid samma period 2007.

-Jag är djupt oroad. Ung